Prebiyotiklerin proksimal ve distal kolon motilitesi üzerine etkisinin in-vivo ve in- vitro olarak incelenmesi


ÇAKAR M., GÜNEY C. , ALTUN A. , CANKORKMAZ L., Bağcıvan İ., Koyluoglu G.

30. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey