Türk Popülasyonunda Insan Telomeraz Revers Transkriptaz hTERT Polimorfizm Sıklıgının Arastırılması


TAŞ A. , ÇAĞLAYAN G., SARİ İ., SİLİĞ Y.

SİVAS Biyokimya Günleri, Turkey, 2 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey