Subjects Affecting Compensation for Loss of Support Caused Due to Occupational Accident or Disease and Compensation Account


Karaç S. T.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.18, no.69, pp.215-258, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 69
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.215-258

Abstract

One of the most significant issue of demand regarding occupational accident and disease is compensation for loss of support. In the event of the death of the employee due to an occupational accident or occupational disease as a result of the act against the obligation to protect the employee, which is one of the obligations of the employer, persons deprived of the employee's support may claim compensation. There are no clause about how to calculate aforementioned compensation in our legislation. This situation makes probability of dissimilar calculation by the experts for same or similar cases and danger of ruling on different amounts in behalf of rightholders a current issue.

            Eventhough our legislation does not contain a regulation on the subject, this does not mean that no sequence will be considered by the experts. Within the framework of the doctrine and the verdicts of Supreme Court, some criterions and the phase of implementation of these criterions were specified in terms of the issues affecting this calculation of the compensation for loss of support.

Keywords: Occupational accident, occupational disease, compensation, loss of support, calculation sequence.

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle gündeme gelecek önemli talep konularından biri destekten yoksun kalma tazminatıdır. İşverenin borçlarından biri olan gözetme borcuna aykırı davranışı neticesinde gerçekleşen iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla işçinin ölümü durumunda, işçinin desteğinden mahrum kalan kişiler tazminat isteminde bulunabilmektedir. Mevzuatımız içerisinde söz konusu tazminatın ne şekilde hesaplanacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum da hesaplamaları yapan bilirkişilerce aynı ya da benzer olaylar için farklı hesaplamaların yapılma ihtimalini ve buna bağlı olarak hak sahipleri adına farklı tutarlarda tazminatlara hükmedilmesi tehlikesini gündeme getirmektedir.

            Her ne kadar mevzuatımız içerisinde konu ile ilgili bir düzenleme yer almasa da bu durum, bilirkişilerce herhangi bir sıra gözetilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Öğreti ve Yargıtay kararları çerçevesinde, destekten yoksun kalma tazminatının hesabında ve bu hesaba etki eden hususlar bakımından birtakım ölçütler ve bu ölçütlerin uygulanma aşamaları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, meslek hastalığı, tazminat, destekten yoksun kalma, hesap sırası.