Genç Futbolcularda Vücut Kompozisyonuyla Aerobik ve Anaerobik Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


DİKER G. , ÖZGÜL F. , ZİLELİ R., ÖZKAMÇI H.

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper