Fenilüre İçeren Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi


GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , GEZEGEN H. , DİNÇER A., BUDAK Y., ...More

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey