Desfluran Anestezisi Uygulanan Kalp Hastalarında Bispektral İndeks ve Nöromüsküler Blok Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenme Üzerine Etkileri


Ayvaz H., DÜGER C. , Bulut F., GÜRSOY S. , KAYGUSUZ K. , İSBİR A. C. , ...More

Cumhuriyet Medical Journal, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Cumhuriyet Medical Journal