Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi


YEKBAŞ H.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.147-184, 2009 (Peer-Reviewed Journal)