THE EFFECT OF ANNEALING PROCESS APPLIED TO PLA PARTS MANUFACTURED BY FUSED DEPOSITION MODELING ON MECHANICAL PROPERTIES


Creative Commons License

Kaptan A., Kartal F.

2nd INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.496-502

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.496-502

Abstract

Eriyik yığma modelleme (EYM), hızla büyüyen bir 3D baskı teknolojisidir. Ancak, baskı malzemeleri çoğu EYM ekipmanında akrilonitril bütadien stiren (ABS) veya Polilaktikasit (PLA) ile sınırlıdır. Dünyada artan eğilim, normal plastiği biyolojik bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen bir polimer olan PLA gibi çevreci polimerlerle değiştirme eğilimidir. 3D baskıda, bir filament hızlı bir şekilde ısıtılır, ekstrüde edilir ve daha sonra hızla soğutulur. Plastik zayıf bir ısı iletkeni olduğundan, eşit olmayan şekilde ısınır ve soğur, bu da hızlı ısıtma ve soğutmanın basılı parça içinde dâhili stres yaratmasına neden olur. Bu nedenle, tavlama kullanılarak iç gerilim ortadan kaldırılabilir ve çekme mukavemeti ve gerinim arttırılabilir. PLA'nın mekanik özelliklerinin bilinmesi, üretim sonrası baskı yönü ve tavlamanın çekme sertliği ve mukavemeti üzerindeki etkisi açısından önemlidir. PLA numuneleri, uluslararası standartlara göre çekme ve basma testlerine tabi tutulur. Elde edilen sonuçlara göre, mekanik özelliklerin baskı yönüne ve numunenin üretim sonrası tavlanmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, tavlama sıcaklığı dâhil olmak üzere farklı 3D baskı parametrelerinin çekme testi üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. "tavlama ile 3D baskı"nın iç stresi ortadan kaldırdığını ve basılı bir parçanın mukavemetini ve sertliğini arttırdığı tespit edildi.