Belleğin Epigenetik Düzenlenmesi:MikroRNA’ların Rolü


Creative Commons License

KARABULUT S., KORKMAZ BAYRAMOV K., GÖLGELİ A.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.27, pp.87-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-94
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

“MicroRNAs (miRNAs)” are a class of non-coding RNAs defined as posttranscriptional regulators of protein synthesis. It is believed that this posttranscriptional regulation has been implicated in virtually all aspects of biological processes. Recently, it has been under-stood that miRNA-mediated regulation is critical for learning and memory formation which requires activ-ity-dependent gene expression. Emerging evidence indicates that these endogenous RNAs are involved in not only normal brain functions such as learning and memory, but also the pathophysiology of many neu-rodegenerative diseases in which cognitive functions are influenced. In this review, the roles of miRNAs in synaptic plasticity and their relation to some neurode-generative diseases are discussed. With further elabo-ration of the role of miRNAs in neural plasticity, the door will be opened for the development of new diag-nostic tests and genetic therapies for neurodegenera-tive diseases in which memory functions are im-paired.”

“MikroRNA(miRNA)’lar” kodlanmayan RNA’lar sınıfına ait moleküller olup, protein sentezinin transkripsiyon sonrası (posttranskripsiyonel) düzenleyicileri olarak tanımlanırlar. Bu posttranskripsiyonel düzenlemenin neredeyse tüm biyolojik süreçlerde rol oynadığı düşü-nülmektedir. Son zamanlarda miRNA aracılı bu regülas-yonun, aktivite bağımlı gen ekspresyonunun yer aldığı öğrenme ve bellek oluşumu için de kritik olduğu anlaşıl-mıştır. Bu endojen RNA’ların sadece öğrenme ve bellek gibi normal beyin fonksiyonlarında değil, aynı zamanda bilişsel işlevlerin etkilendiği çok sayıda nörodejeneratif hastalığın fizyopatolojisinde de işe karıştığı gösterilmiş-tir. Bu derlemede miRNA’ların sinaptik plastisitedeki rolleri ve bazı nörodejeneratif hastalıklarla ilişkileri ele alınmıştır. Nöral plastisitede miRNA’ların rollerinin tam olarak anlaşılması, bellek fonksiyonlarının bozulduğu nörolojik hastalıklar için genetik tedavilerin ve yeni teşhis yöntemlerinin gelişimine kapı açabilecektir.”