Flora of the Region Tödürge Lake and Around ı


Akpulat H. A. , Çelik N.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.30, no.1, pp.38-63, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.38-63

Abstract

Abstract: The study area is Tödürge Lake located between Hafik-Zara provinces of Sivas and which is included Irano-Turanian floristic region phytogeographically. Between 2004-2005, 380 plant samples were collected. After the identification of the specimens, the total flora has been determined as 189 taxa, 122 genera and 35 families. 50 (26.4 %), taxa are endemic for Turkey. The phytogeographical elements of the taxa as follows: Irano-Turanian elements 81 (42.8 %), Mediterranean elements 8 (4.2 %), EuroSiberian elements 8 (4.2 %) and the others, wide spreaded and those of which phytogeographical region are unidentified (48.8 %).

Key Words: Flora, The Lake of Tödürge, Sivas, Turkey. 

 Araştırma alanı, Sivas il sınırları içinde Hafik-Zara arasında yer alan Tödürge Gölü’dür. Alan fitocoğrafik olarak İran-Turan bölgesinde yer almaktadır. 2004-2005 yılları arasında araştırma alanından 380 bitki örneği toplanmıştır ve bu örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 35 familya, 122 cins, 189 takson tespit edilmiştir. 189 taksondan 50’si (% 26.4) yurdumuz için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı ise şöyledir: İran-Turan elementleri 81 (% 42.8), Akdeniz elementleri 8 (% 4.2), Avrupa-Sibirya elementleri 8 (% 4.2) ve geniş yayılışlılar ile fitocoğrafik bölgesi belirlenmeyenler ise 92 ( % 48.8 )’dir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Tödürge Gölü, Sivas, Türkiye