Türk Populasyonunda primer hipertansiyonu olan örneklerde Cyp11b2 Geninin promoter bölgesindeki 344T C polimorfizminin araştırılması


AKGÜN E., YILMAZ M. , DÖNMEZ G. , GÜNEŞ E. G. , ÇOLAK A., PINARBAŞI E.

10. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey