Pulmoner Tromboemboli Olgularının Değerlendirilmesi


BARAN A., ÖZŞEKER Z. F. , BİLGİN S., GÜNGÖR S., ARSLAN S., ÇELİK O., ...More

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırması Tıp dergisi, vol.46, no.2, pp.99-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal)