Çatılı Bina Modellerinde Binalar Arası Mesafenin ve Bina Yüksekliğinin Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

GÖLBAŞI D., BUYRUK E., KARABULUT K.

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.10, no.2, pp.101-111, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46810/tdfd.892823
  • Journal Name: Türk Doğa ve Fen Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-111
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

Aerodinamik, atmosferdeki zararlı gazların ve partiküllerin binaların etrafındaki akış yapısını etkileyerek bitki örtüsü ve binalar ile etkileşiminde önemli bir faktördür. Binaları etkileyen Rüzgâr etkileşimlerinin belirlenmesinde ve uygun tasarım parametrelerinin göz önüne alınmasında bina etrafındaki ayrılma bölgeleri ve girdap grupları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, çatılı-çapraz olarak yerleştirilmiş binalar arası mesafenin 6,25 cm olduğu 5cmx5cmx5cm ve 5cmx5cmx10cm boyutlarında ve 10 cm binalar arası mesafe bulunan 5cmx5cmx10cm boyutlarındaki binalar etrafındaki akış yapıları deneysel olarak Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm (PIV) tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca, ayrı ayrı çatılı 5cmx5cmx5cm ve 5cmx5cmx10cm boyutlarındaki binaların etrafındaki akış analizi daimî, üç boyutlu, k-ε türbülans modelli ANSYS Fluent programıyla sayısal olarak yapılmış ve ulaşılan sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmada, akım çizgisi <ψ> ve hız vektörleri dağılımları çizilmiş ve ortalama eşdeğer hız eğrileri faklı binalar arası mesafeler ve bina yükseklikleri için incelenmiştir. 6,25 cm’ lik binalar arası mesafeye göre 10 cm’ lik mesafede çapraz olarak yerleştirilen binanın ön bölgesindeki yukarı ve aşağı akış bölgelerinin mesafelerinde bir artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, deneysel ve sayısal sonuçlar arasında en fazla %3’ lük bir farklılık bulunmuştur.