KML ve AML hücre kültürü hücreleri üzerine statin uygulanmasının hücreproliferasyonuna etkisi


Uncu T., TERZİ H. , ALTUN A. , Çiçek M. M. , SEVEN D. , ŞENCAN M.

2. HEMATOLOJİKONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey