Gemsitabin İçeren Kopolimer İlaç Konjugatının MCF-7 Hücreleri Üzerine Antitümör ve L929 Hücreleri Üzerine Toksik Etkisi THE


TUNÇ T., SÜMER Z., KARAKUŞ G., KILIÇKAP S.

Uluslararası Katılımlı I. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, İzmir, Turkey, 30 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey