1-(4-(Hidroksi(1-okso-1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)metil)fenil)-3-fenilüre Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri


KOÇYİĞİT Ü. M. , GEZEGEN H. , Taslimi P., GÜLÇİN İ., CEYLAN M.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey