16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm


YEKBAŞ H.

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.171-180, 2007 (Peer-Reviewed Journal)