Evidence-Based Medicine Approaches of Students in a Medical School


Creative Commons License

AĞADAYI E. , EĞİLMEZ H. R. , ALTUN A.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.59, pp.86-96, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 59
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.25282/ted.820562
  • Title of Journal : Tıp Eğitimi Dünyası
  • Page Numbers: pp.86-96

Abstract

Aim: To define knowledge and attitudes of Cumhuriyet University Medical School (CUMS) students about Evidence-Based Medicine (EBM) and to determine opinions about the 1-week EBM education given to fourth-year students. Material and Methods: This was a descriptive study on third, fourth, and fifth-year students of CUMS. The 1-week EBM education given in 4thyear is an internship, they can take theoretically and practice lectures. The data collection tool used in research has questioned descriptive features of students, knowledge and attitudes about EBM, and their views on the internship. Results: 165 students volunteered to participate. The most common answers for investigation research question; for 3rd-year students' was general web sites, for 4th-year students' and 5thyear students' was electronic EBM database. While 3rd-year students valued to easy access for searching data, reliability was important for 4th and 5th-year students. The frequency of students' use of electronic databases (p<0.001), the rate of know the keyword as “good” (p=0.021), Medline usage frequency (p=0.003) and mean scores obtained from the pyramid of evidence (p<0.001) have differed significantly between students' years. There was a significant difference between students' English levels and electronic EBM database selection (p=0.034). Students', have upper-intermediate and upper English levels, 72.7%(8) chose the Electronic EBM database source to investigate. The most difficult parts for students when reading an article are their English insufficiency, statistics, and academic language. Students’ opinions about the EBM course; 77.2%(88) found that the course was beneficial, 7.0%(8) said course were not helpful, and 15.8%(18) were undecided. Conclusion: Improving students' English levels could increase their frequency of EBM database usage. It was observed knowledge and attitude of EBM were quite low in 3rd-year students, and general knowledge and attitude of 4th-year students, have received just new internship, were better than the other years. These findings show us that internship is beneficial.

Amaç: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (CÜTF) öğrencilerinin Kanıta Dayalı Tıp (KDT) konusundaki bilgi ve tutumlarını tanımlamak ve dördüncü dönem öğrencilerine verilen 1 haftalık KDT eğitimi hakkında görüşlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: CÜTF üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem öğrencilerinin dâhil olduğu tanımlayıcı bir çalışmadır. Dördüncü dönem verilen 1 haftalık KDT eğitimi, teorik dersler ve pratik yapılan bir stajdır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini, KDT hakkında bilgi ve tutumlarını ve staj hakkında görüşlerini sorgulamaktadır. Bulgular: 165 öğrenci katılmak için gönüllü oldu. Araştırma sorusunu araştırmak için belirtilen en yaygın kaynak; dönem üç öğrencileri için genel internet siteleri, dönem dört ve beş öğrencileri için elektronik KDT veri tabanlarıdır. Dönem üç öğrencileri veri tarama için kolay ulaşıma önem verirken, dönem dört ve beş öğrencileri için güvenilirlik önemliydi. Öğrencilerin araştırma yapmak için elektronik veri tabanlarını kullanım sıklığı (p<0,001), anahtar kelimeyi “iyi” olarak bilenlerin oranı (p=0,021), Medline kullanım sıklığı (p=0,003) ve kanıt piramidinden aldıkları puanların ortalaması (p<0,001) dönemler arasında anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrencilerin İngilizce seviyeleri ile elektronik KDT veri tabanı kullanımı arasında anlamlı fark vardır (p=0,034). Ortanın üzeri ve üst seviye İngilizcesi olan öğrencilerin %72,7 (8)’si araştırma yapmak için elektronik KDT veri tabanlarını kullanmaktadır. Öğrencilerin makale okurken en zorlandıkları kısımlar; İngilizce yetersizliği, istatistik ve makalede kullanılan akademik dil idi. Dönem 4 ve 5 öğrencilerine KDT stajı hakkında görüşlerini sorduğumuzda; % 77,2 (88)’si stajın yararlı olduğunu, % 7,0 (8) öğrenci kursun faydalı olmadığını, % 15,8 (18)’i ise kararsız olduğunu belirtti. Sonuç: Öğrencilerin İngilizce düzeylerini iyileştirmek KDT veri tabanı kullanım sıklıklarını artırabilir. KDT bilgi ve tutumunun dönem üç öğrencilerinde diğer sınıflara göre oldukça düşük olduğu, stajını yeni alan dönem dört öğrencilerinin genel KDT bilgi ve tutumunun diğer sınıflara göre daha iyi olduğu görülmüştür. Bu bulgular bize stajın faydalı olduğunu göstermektedir.