Tarımsal Mekanizsayonda Marka Algısı:Sivas Örneği


BİRCAN H., Arslan Koçkaya F.

1. Uluslararsı İpekyolu Akademik çalışmalar Seöpozyumu, 21 - 23 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text