IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI


KESKİNBIÇKI M. V., ÖZTEMÜR Z., ARSLAN S., TEZEREN S. G., ÖZTÜRK H., KILINÇ S., ...More

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes