Tip 1 ve Tip 2 Bulanık mantık tabanlı Çalışan Web tabanlı Likert Veri Toplama Yöntemi


BİYAN M., BİRCAN H.

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 11 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text