Hentbol Sporunun 10 -14 Yaş Grubu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi (Sivas Örneği)


DENLİ E., ÖZGÜL F. , DİKER G.

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey