Bağımsız Dış Denetim Elemanlarının Mesleki Sorunları ve Bu Sorunların Çözümü Üzerine Bir Uygulama


DEMİR M.

Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, Turkey, 12 - 14 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey