Music Technology Approaches Towards Maqam Teaching Outcomes in MEB Music Education Curriculum


Ülger F., Çelik S.

ULUSLARARASI MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021, pp.72-73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-73

Abstract

The rapid changes in science and technology, the changing needs of the individual and society, innovations and developments in learning teaching theory and approaches have also directly affected the roles expected from individuals. In this context, making use of technology in education has become an indispensable requirement. By having students listen to makam series and show pitch intervals, we can ensure that students reach the makam acquisitions found in the 5, 6, 7, and 8th grade music lesson curriculum. The use of music software in makam teaching by combining music technology approaches with the acquisitions in the curriculum will create a pleasant learning environment in the first place, thus it will ensure the active participation of students in lessons, a smooth environment in terms of classroom management and most importantly, time saving in education. Through music software, students can learn about nikriz, nihavent, rast etc. in the curriculum. It is ensured that the authorities are listened to the series and the course and get an idea. Then, sample works are listened from these makams appropriate to grade levels. In order to be an effective and permanent learning, the sequence of positions is made in the program. The level of achieving the gains is determined by doing the recital exam. 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamda eğitim öğretimde teknolojiden faydalanmak zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Makam dizilerini öğrencilere dinleterek ve perde aralıklarını göstererek 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi öğretim programında bulunan makam kazanımlarına öğrencilerin ulaşmasını sağlayabiliriz. Müzik teknolojisi yaklaşımlarını müfredatta bulunan kazanımlarla kaynaştırarak makam öğretiminde müzik yazılımlarının kullanılması, en başta keyifli bir öğrenme ortamı oluşturacağından öğrencilerin derslere etkin katılımını, sınıf yönetimi açısından sorunsuz bir ortam ve en önemlisi de eğitim öğretimde zaman tasarrufu sağlayacaktır. Müzik yazılımları aracılığıyla öğrencilere müfredatta bulunan nikriz, nihavent, rast vb. makamların dizileri ve seyri dinletilerek ön fikir edinmeleri sağlanır. Daha sonra sırayla sınıf düzeylerine uygun bu makamlardan örnek eserler dinletilir. Etkili ve kalıcı bir öğrenme olması adına programda makamların dizilimi yaptırılır. Kazanımlara ulaşma düzeyi dinleti sınavı yapılarak belirlenir.