Genel anestezi altında abdominal cerrahi yapılan hastalarda Transversus Abdominus Plane Bloğunun postoperatif analjezi ve hasta konforu üzerine etkisi


YÜKSEK N., İSBİR A. C. , AVCI O. , DÜGER C., GÜRSOY S., KAYGUSUZ K. , ...More

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey