HBsAg Serokonversiyonu Gelişen HIV/HBV Koinfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu


ÇAKIR Y., TUNCA B.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.29, no.1, pp.145-149, 2024 (ESCI)