ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES IN TURKEY WITH THE LBWA-PIV MCDM MODEL


Demir G. , Arslan R.

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.419-435

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.419-435

Abstract

The aim of this study is to objectively evaluate the performance of non-life insurance

companies in the Turkish insurance sector by employing multi-criteria decision making

(MCDM) techniques. Within the scope of the study, a new hybrid model consisting of LBWA

and PIV techniques has been proposed in order to evaluate the performance of insurance

companies. In the study, the companies, which is in the top ten in terms of premium

production in the non-life insurance sector, is evaluated according to the data of 2019.

According to the results obtained from the LBWA-PIV integrated model, it is determined that

most successful company in the analyzed year is Allianz Sigorta AŞ. However, the lowest

performance belongs to Halk Sigorta AŞ. In the study, a sensitivity analysis consisting of

different sets is performed in terms of the reliability of the results. In addition, the results of

the proposed model are compared with the six most preferred methods in MCDM literature.

Bu çalışmada amaç Türk sigortacılık sektöründe yer alan hayat dışı sigorta şirketlerinin

performansının çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleri ile ölçülerek objektif bir şekilde

değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında sigorta şirketlerinin performansını değerlendirmek

amacı ile LBWA ve PIV tekniklerinden oluşan yeni bir hibrid model önerilmiştir. Çalışmada

hayat dışı sigorta sektöründe prim üretimi açısından ilk on sırada yer alan şirket 2019 yılı

verilerine göre değerlendirilmiştir. LBWA-PIV bütünleşik modelinden elde edilen sonuçlara

göre analiz edilen yılda en iyi başarılı şirketin Allianz Sigorta AŞ olduğu tespit edilmiştir.

Bununla beraber en düşük performans ise Halk Sigorta AŞ'ye aittir. Çalışmada sonuçların

güvenilirliği açısından farklı setlerden oluşan bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Ayrıca

önerilen modelin sonuçları ÇKKV literatüründe en çok tercih edilen altı yöntemle de

karşılaştırılmıştır.