Eş‘arî ve Şâfiî Bir Âlim Olarak İlkiyâ el-Herrâsî ve Ahkâmü’l- Kur’ân Adlı Eserinin Kelâmî Boyutu


Creative Commons License

ÇELİK A.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.1, pp.489-512, 2017 (ESCI) identifier identifier