Durak Terimini Yeniden Tartısmak


Creative Commons License

Başaran U.

Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Arastırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.108-114, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Arastırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.108-114

Abstract

Turkish Folk Literature works which is in the Turkish Folklore

studies, has been no doubt, the most attentional field for resourcers until

today. In this field, folk-poetry studies has an important place. Many terms

has emerged during the researching of the folk-poetry. It has found that,

almost all of this assesments which is on the term of “caesura” resembles

each others. In this study, we will be mentioned on these assessments

briefly, and discussed about them whether accepted by scientists or not.

Eventually, we will make an offer about the term of “caesura”.

Türk Halkbilimi çalısmaları içerisinde Türk Halk Edebiyatı çalısmaları,

kuskusuz bugüne kadar üzerinde en fazla durulan sahadır. Bu sahanın

içerisinde de halk siiri arastırmaları çok önemli bir yere sahiptir. Halk siiri

arastırmaları esnasında birçok terim ortaya çıkmıstır. Bu terimlerden biri

olan “durak” üzerinde bugüne kadar olan degerlendirmelerin hemen hepsinin

aynı minval üzere oldugu görülmektedir. Bu çalısmada durak terimi üzerinde

yapılan degerlendirmelere kısaca deginilecek, bu degerlendirmelerin

kabul edilip edilemeyecegi tartısılacak ve sonuç olarak durak terimi ile ilgili

bir teklifte bulunulacaktır.