Çeşitli Su Örneklerinde Uranyum İyonunun İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini


BAĞDA E., TÜZEN M.

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresine, Turkey, 29 - 31 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes