Kanser Vakalarının ve Çevresel Risk Etkenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi


Türk T.

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey