Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği


IŞKIN M.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.3, pp.2873-2891, 2020 (Peer-Reviewed Journal)