Farklı kök kanal dezenfeksiyon prosedürlerinin E. Faecalis biyofilmi üzerine etkisi


ZAN R., TUNÇ T., ALTUNBAŞ D., HUBBEZOĞLU İ., AKPINAR K. E. , LENGER B., ...More

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text