Buhûrîzâde Mustafâ Itrî Efendi’nin Segâh Âyîn-i Şerîfi’nin Elde Bulunan Beş Önemli Nüshasının Karşılaştırılarak İncelenmesi


Yörükçüoğlu İ.

Uluslararası Rating Academy Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.117-142

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-142