Kitle İletişimi Kapsamında Şiddet Haberleri Karşısında Tutumlar ve Üç Kent Araştırması (Çanakkale-Ankara-Sivas Örneği)


NAİR G.

IV.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Adana, Turkey, 7 - 09 May 1997

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Adana
  • Country: Turkey