Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul Medipol University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Health Law (Interdıscıplınary), Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi A.B.D., Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey