Sivas Nuclear Structure Research Group

Atom çekirdeğinin yapısını araştırma faaliyetleri gösteren grubumuz, uluslararası işbirliklerini içeren geniş katılımlı bir araştırma grubudur. Nükleer yapıyı araştırmada kullandığımız teorik ve deneysel yöntemler aşağıdaki gibidir. 

Nükleer Kabuk Modeli

HFB Metodu

RMF Metodu

Gama Spektroskopisi

Yapay Zeka

Tüm bu yöntemlerle, nükleer yapının durgun özelliklerinden dinamik özelliklerine, nükleer reaksiyonara kadar pekçok olguyu araştıran grubumuz, farklı alanlarda uzmanlaşmış üyelerden oluşmaktadır. 

Prof.Dr. Serkan Akkoyun

http://sakkoyun.cumhuriyet.edu.tr/