About


Atom çekirdeğinin yapısını araştırma faaliyetleri gösteren grubumuz, uluslararası işbirliklerini içeren geniş katılımlı bir araştırma grubudur. Nükleer yapıyı araştırmada kullandığımız teorik ve deneysel yöntemler aşağıdaki gibidir. 

Nükleer Kabuk Modeli

Gama Spektroskopisi

Yapay Zeka

Kuantum Hesaplama

Tüm bu yöntemlerle, nükleer yapının durgun özelliklerinden dinamik özelliklerine, nükleer reaksiyonlara kadar pek çok olguyu araştıran grubumuz, farklı alanlarda uzmanlaşmış üyelerden oluşmaktadır.