Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji , Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Erkeklik Algısı ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Çatışma Çözme Biçimlerinin Rolü

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 2014 Postgraduate

  Küreselleşen Dünyada Yeni Kentsel Kurgular: Stüdyo Dairelerde Yaşam

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji