Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2016 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Hadis İlimlerinin Tarihi Gelişimi

 • Lisans Hadis - II

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hadis Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - II

 • Lisans Hadis - I

 • Yüksek Lisans Hadis Araştirma Teknikleri - II

 • Lisans Hadis - IV

 • Yüksek Lisans Hadis Edebiyati -I

 • Lisans Hadis - IV

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Hadis Araştırmaları

 • Lisans Hadis Tarihi ve Usulü

 • Yüksek Lisans Hadis Edebiyati - II

 • Lisans Hadis Tarihi ve Usulü

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Hadis Metinleri - II

 • Lisans Hadis - II

 • Doktora Batidaki Hadis Tetkikleri

 • Lisans Hadis Metinleri - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Hadis Edebiyatı I

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Hadis Metodolojisi ve Tarihi - II

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Çağdaş Hadis Yorumlama Teknikleri

 • Yüksek Lisans Hadis Şerhçiliği ve Had. Literatürü

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Günümüz Hadis Problemleri

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Hadis - II

 • Yüksek Lisans Hadis Edebiyatı I

 • Lisans Hadis - II

 • Lisans Seçme Hadis Metinleri

 • Lisans Seçme Hadis Metinleri

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Hadis Araştırmalarında Yöntem

 • Lisans Hadis - II

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Arapça - IV

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis Ve Sünnette Çağdaş Yorumlar

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Arapça - III

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Seçme Hadis Metinleri