Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İSTİBRÂ İLE İLGİLİ RİVÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağrı İslâmi İlimler Dergisi, cilt.1, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hak Dini Kur’an Dili Adlı Eserde Elmalılı Hamdi Yazır’xxın Hadise Yaklaşımı

Diyanet İlmi Dergi, cilt.51, sa.3, ss.105-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)