Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Evaluation of sleep quality and related factors in pregnant women

Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Knowledge levels of pediatric surgeons about child abuse and neglect: A survey study.

Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medical Journal), vol.42, no.1, pp.136-141, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İntrauterin Enfeksiyonlar

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, vol.9, no.2, pp.103-111, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Halk Otobüsü Şoförlerinin Sigara İçme ve Bağımlılık Durumları

Ordu Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.3, no.1, pp.17-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 20 May 2021

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLANLARDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, İzmir, Turkey, 06 February 2020

Sivas Merkezdeki Doktorların D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımları

Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Online, Turkey, 26 November 2020

Çocukluk Çağı Somatoform Bozuklukları

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 September 2020

Madde Bağımlılığı

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 September 2020 Sustainable Development

Bir Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Benlik Saygılarının Bemas-T Ölçeği İle Karşılaştırılması

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 September 2020, pp.959-960

Obez Bireylerde Yaşam Kalitesinin ve Doyumunun Değerlendirilmesi

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 September 2020, pp.722-723

GEBELERDE UYKU KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, İzmir, Turkey, 06 February 2020

The progression rate of prediabetes to type 2 diabetes within a 10 years period in subjects between age of 30-45

VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, 14 - 17 November 2019 Sustainable Development

Determination of vitamin D levels in the prison detainees of Sivas center

VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, 14 - 17 November 2019

Bağımlılık, Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojisi, Tütün Bağımlılığının Psikolojisi

18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 April 2019

Otizme Genel Bakış ve Sağlam Çocuklarda Nöropsikiyatrik Gelişim

18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 April 2019

Depressive symptoms in the elderly and its independent associates in a region of Sivas, Turkey.

International Mediterranean Family Medicine Congress, 31 May - 03 June 2018, pp.75-76

TÜTÜN BAĞIMLILIĞINA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 May 2018

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ NÖROBİYOLOJİSİ

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 May 2018

Obezite, Bazal Metabolizma ve Enerji Kullanımı

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 May 2018 Sustainable Development

ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜZERİ POPÜLASYONDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE YETERSİZLİĞİNİNKOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine CongressAdana Sheraton Grand Hotel, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.772

ROMATOİD ARTRİTE BAĞLI EKLEM AĞRISININ AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

BAŞ-BOYUN AĞRISI İLE GELEN HASTADA GİZLİ GÜNDEM: TRAVMA

16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 11 - 14 May 2017

Akupunkturun Kilo Vermede Etkinliği

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2016

Books & Book Chapters

Gebelik ve Doğum Öncesi Bakım.

in: HEKİMİN BAŞUCU KİTABI, Prof. Dr. Serpil DEMİRAĞ, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.33-40, 2022

Mikrobiyota

in: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bugünden Yarına, Hayata Uygulama, Serpil Demirağ, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.173-205, 2020

Aile Hekimliğinde Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması

in: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.141-151, 2019

Nikotin Bağımlılığı Genel Bakış

in: Rakel Aile Hekimliği, Esra Saatçi, Editor, Güneş Kitapevi, Ankara, pp.1133-1143, 2019

Sık Görülen Geriatrik Problemlerin Yönetimi

in: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.941-951, 2019

Astım

in: Rakel Aile Hekimliği, Yeltekin Demirel, Kamile Marakoğlu, Editor, Elsevier-Güneş Kitapevi, Ankara, pp.355-360, 2019

İstemsiz (Pasif) İçicilik

in: Rakel Aile Hekimliği, Esra Saatçi, Editor, Elsevier- Güneş Kitapevi, Ankara, pp.1143-1151, 2019

Anaflaksi

in: Rakel Aile Hekimliği, Esra Saatçi, Editor, Elsevier- Güneş Kitapevi, Ankara, pp.360-364, 2019

Alerjik Rinit

in: Rakel Aile Hekimliği, Saatçı Esra, Editor, Elsevier- Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.351-355, 2019

Hipertansiyon

in: CURRENT DİAGNOSİS ANT TREATMENT, AİLE HEKİMLİĞİ TANI VE TEDAVİ, Altuğ Kut, Gökhan Eminsoy, Cihan Fidan (Çeviri Editörü), Editor, Güneş, Ankara, pp.369-380, 2018

Bağımlılığın Yasal Yönü

in: Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular, Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.161-175, 2016