Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2018 - 2021 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2012 - 2018 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2017 - 2019 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Matematik - I

 • Postgraduate Regresyon ve Korelasyon Analizi

 • Undergraduate Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler

 • Undergraduate Sigortacılık ve Reasürans Uygulamaları

 • Undergraduate İşletme Matematiği

 • Doctorate Nonparametrik İstatiksel Teknikler

 • Postgraduate Regresyon ve Korelasyon Analizi

 • Undergraduate Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler

 • Undergraduate Matematik - II

 • Undergraduate Üniversite Kültürü

 • Undergraduate Üniversite Kültürü

 • Postgraduate Ölçme Araçlarında Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I

 • Postgraduate Ölçme Araçlarında Güvenilirlik ve Geçerlik Analizleri

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Sigortacılık ve Reasürans Uygulamaları

 • Postgraduate İşletme Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik - II

 • Undergraduate İşletme Matematiği

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrolü

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Associate Degree Üniversite Kültürü

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrolü

 • Associate Degree Üniversite Kültürü

 • Undergraduate İstatistik 2

 • Undergraduate İstatistik - II

 • Undergraduate Matematik 1

 • Undergraduate İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Undergraduate Matematik - I

 • Undergraduate Matematik - I