Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Yatırım teşvik politikaları ve makroekonomik etkileri: Türkiye için ampirik analiz

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2010 Postgraduate

  Yükseköğretim hizmetinin finansmanı ve devlet üniversitelerinin performansını ölçmeye yönelik bir analiz

  Karadeniz Technical University, Eğitim Fakültesi