Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.76, pp.1862-1878, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki Vergi Bilincinin Ölçümünde Yeni Bir Yaklaşım: Vergi BilinciEndeksi

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.3, pp.2012-2029, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yargı Kararları Özelinde Türk Vergi Mevzuatında Yeniden Değerleme

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.58, pp.1062-1069, 2020 (Other Refereed National Journals)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannemesi ve Olası Etkileri

Mali Hukuk Dergisi, vol.16, no.183, pp.555-572, 2020 (Other Refereed National Journals)

7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Kamusal Alacakların Durumu

Fiscaoeconomia Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.264-272, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomideki Güven Artışı Vergi Gelirlerine Yansır Mı?

Vergi Dünyası, no.452, pp.35-47, 2019 (Other Refereed National Journals)

ODAŞIK VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Politik Ekonomik Kuram, vol.2, no.2, pp.50-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Gecikme Faizi ve Zammının Enflasyon Karşısındaki Etkinliği

Vergi Dünyası, no.447, pp.31-38, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.37, pp.147-170, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Avantaj ve Dezavantajlarıyla İzaha Davet Müessesesi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.57-68, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

6545 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI ÖZELİNDE CUMHURİYET TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE VERGİ YARGISI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.109-128, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ampirik analizi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2017, no.27, pp.322-336, 2017 (Other Refereed National Journals)

Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.7, pp.2077-2091, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türk Vergi Dairelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması

Yaklaşım, no.285, 2016 (Other Refereed National Journals)

Paternalist Devlet Anlayışının Bir Gereği Olarak Günah Vergileri Türkiye Örneği

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.3, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Bilincinin Zedelenmesinde Devlet Faktörü

Vergi Sorunları, no.331, pp.161-171, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Kayıtdışı İsihdamın Bir tetikleyicisi Olarak Vergi Takozu Sorunu ve Maliyeti

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.31, pp.249-273, 2016 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Döneminden Günümüze Türkiye de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları ve Etkinliği

Gümrük ve Ticaret Dergisi, vol.3, no.6, pp.35-59, 2015 (Other Refereed National Journals)

Danıştay İçtihadlarında Vergilendirmede Kanunilik

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.263-282, 2015 (Other Refereed National Journals)

Does fiscal policy matter for trade balance in the OECD countries Panel vector error correction estimation

International Journal of Trade and Global Markets, vol.7, no.4, pp.271-284, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

OECD Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük Bir Kümeleme Analizi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.95-109, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Gelişim Süreci

Yaklaşım Dergisi, no.249, pp.606-625, 2013 (Other Refereed National Journals)

Finansal Krizlerin Önlenmesinde Tobin Vergisinin Bir Türevi Olarak Spahn Vergisi

Gümrük ve Ticaret Dergisi, vol.1, no.1, pp.90-105, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Araçlar Akaryakıt Mı Yakıyor Vergi Mi

Vergi Sorunları, no.296, pp.172-179, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yeni Mevzuata Göre Vergi İncelemesi ve Mükellef Hakları

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.1-13, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası Dergisi, no.375, pp.128-136, 2012 (Other Refereed National Journals)

Vergi Bilincinin Oluşmasında Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi

Vergi Dünyası, no.375, pp.116-127, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Mali Kural Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkileri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.74-103, 2012 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları Maddi ve Manevi Erozyonlar

Vergi Sorunları, no.272, pp.89-104, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye deki Kamuya Ait Yükseköğretim Kurumlarının Performansını Ölçmeye Yönelik Bir Analiz

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, pp.87-100, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk Eğitim Sisteminde Vergileme Denizli İlinde Bir uygulama

SOSYOEKONOMI, no.14, pp.75-100, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Somali ye Yapılan Bağış ve Yardımların Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Yaklaşım Dergisi, vol.19, no.226, pp.768-780, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rant Vergisi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

FISCAOECONOMIA INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES INRETROSPECT AND PROSPECT, 25 - 26 April 2019, pp.138-145

Türkiye ve Dünyadaki Varlık Fonlarının Ekonomik Etkileri

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT, 25 - 26 April 2019, pp.124-137

Türkiye’xxde Bitcoin Sistemi ve Vergilendirilmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, vol.3, pp.136-148

Odaşik Vergi Mükellefiyetine İlişkin Özellik Arz Eden Hususlar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Emlak Vergisinde Matrah Tespiti

EUREFE’17, Turkey, 27 - 29 July 2017

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDE VERGİ ASLI VE CEZASI BAKIMINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN RÜCU HAKKI

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.539

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences, 6 - 08 September 2017

Türk Vergi Sisteminde Elektronik TebligatUygulamasının Avantaj ve Dezavantajları

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.911-922

VERGİ TAKOZU İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16), Turkey, 14 - 16 July 2016, pp.1499-1515

TAX DIMENSION OF THE FINANCIAL STRUCTURES OF THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY

TAX DIMENSION OF THE FINANCIAL STRUCTURES OF THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY, 28 - 29 October 2016

Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi

1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences, Turkey, 22 - 23 September 2016, pp.422-430

Mali ve Sosyal Yönleriyle Ekonomik Bir Değerlendirme KALEDAVAZ

Kaledavaz Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 April 2012, pp.543-552

Books & Book Chapters

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTSAND THEIR TAXATION IN TURKEY

in: ECONOMIC ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT II, Alexandra Górecka (PhD), Assoc Prof. Altuğ M. Köktaş, Agnieszka Parlińska (PhD), Editor, IJOPEC Publication, London, pp.291-300, 2018

DETERMINANTS OF GROWTH IN PUBLIC SECTOR: AN ECONOMETRIC ANALYSIS SPECIFIC TO PUBLIC EXPENDITURES AND TAX REVENUES

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, ARAPGIRLIOĞLU HASAN, ATIK ATİLLA, ELLIOT, POBERT L., TURGEON, EDWARD, Editor, GECE KİTAPLIĞI, pp.1455-1464, 2017