Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

142 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ TÜRK VERGİ YARGISINA ETKİSİ

AVRASYA 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Georgia, 25 November 2023, pp.505-517

TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ

AVRASYA 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 14 - 16 July 2023, pp.42-43

Rant Vergisi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

FISCAOECONOMIA INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES INRETROSPECT AND PROSPECT, 25 - 26 April 2019, pp.138-145

Türkiye ve Dünyadaki Varlık Fonlarının Ekonomik Etkileri

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT, 25 - 26 April 2019, pp.124-137

Türkiye’xxde Bitcoin Sistemi ve Vergilendirilmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, vol.3, pp.136-148

Odaşik Vergi Mükellefiyetine İlişkin Özellik Arz Eden Hususlar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Emlak Vergisinde Matrah Tespiti

EUREFE’17, Turkey, 27 - 29 July 2017

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDE VERGİ ASLI VE CEZASI BAKIMINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN RÜCU HAKKI

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.539

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences, 6 - 08 September 2017

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, Thessaloniki, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.152-158

Türk Vergi Sisteminde Elektronik TebligatUygulamasının Avantaj ve Dezavantajları

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.911-922

VERGİ TAKOZU İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16), Turkey, 14 - 16 July 2016, pp.1499-1515 Sustainable Development

TAX DIMENSION OF THE FINANCIAL STRUCTURES OF THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY

TAX DIMENSION OF THE FINANCIAL STRUCTURES OF THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY, 28 - 29 October 2016

Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi

1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences, Turkey, 22 - 23 September 2016, pp.422-430

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE İLLER ARASI GÖÇÜN TİEBOUT HİPOTEZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

in: GÖÇ: SOSYO-EKONOMİK VE MALİ YANSIMALAR, , Editor, Ekin Yayınevi, pp.48-56, 2023

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE 7349 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

in: EKONOMİDE YENİ ARAYIŞLAR VE MALİYE, Neslihan Burgaz, Editor, Gazi Yayınevi, pp.59-72, 2022

Additional Financial Liabilities Applicable within the Context of International Trade in Turkey

in: Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics, Ahmet Arif Eren,Altuğ Murat Köktaş, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.123-132, 2019

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTSAND THEIR TAXATION IN TURKEY

in: ECONOMIC ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT II, Alexandra Górecka (PhD), Assoc Prof. Altuğ M. Köktaş, Agnieszka Parlińska (PhD), Editor, IJOPEC Publication, London, pp.291-300, 2018

DETERMINANTS OF GROWTH IN PUBLIC SECTOR: AN ECONOMETRIC ANALYSIS SPECIFIC TO PUBLIC EXPENDITURES AND TAX REVENUES

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, ARAPGIRLIOĞLU HASAN, ATIK ATİLLA, ELLIOT, POBERT L., TURGEON, EDWARD, Editor, GECE KİTAPLIĞI, pp.1455-1464, 2017

Türkiye’de Bütçe Açıklarının Belirleyicileri, Makroekonomik Etkileri ve Sürdürülebilirliği

in: Prof. Dr. Şükrü KIZILOT’a Armağan, Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Editor, Cem WEB Ofset, Ankara, pp.1, 2014

Ulusal/Uluslararası Boyutta Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma ve Kayıtdışı Ekonomiye Etkileri

in: Prof. Dr. Aytaç EKER-Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER’e Armağan, Prof. Dr. Kamil TÜĞEN-Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR, Editor, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, pp.1, 2012

Metrics

Publication

76

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals