Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Department Of Physıcs, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Büyük ek boyutların çarpıştırıcılarda ve düşük enerjilerde incelenmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2005 Postgraduate

  CLIC' de Higgs Bozon Üretiminin Simülasyon Program Paketlerinin Yardımıyla İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English