Education Information

Education Information

  • 2014 - 2021 Doctorate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

  • 2009 - 2014 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

  • 2003 - 2007 Undergraduate

    Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey