Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Gelir ve yaşam koşullarının nominal ilişki ölçekleri ile belirlenmesi: Sivas örneği

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)