Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesine ve Memnuniyetine Etkisi: Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, no.1, pp.169-186, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesi ve Memnuniyetine Etkisi Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.169-186, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings