Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Farklı kömürlerin flotasyon ile zenginleştirilmesinde klasik flotasyon yağları ile bitkisel kökenli yağların performanslarının karşılaştırılması

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1999 Postgraduate

  Taşkömürünün yağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmesinde bazı işletme parametrelerinin etkisinin incelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German